Wie zijn wij ?

Dit is een vraag waar je op verschillende manieren kan antwoorden..

Allereerst de organisatorische wijze ...

Wij zijn actief in de verkoop, de installatie en het onderhoud van industriële producten, bestaande uit 3 productfamilies. (dit zijn ook de 3 afdelingen in onze firma) :

  • Compressors : Persluchtproduktie : Compressoren, Drogers, Filters, Vacuümpompen, enz.,
  • Pneumatics : Gebruik van perslucht :Cilinders, ventielen, koppelingen enz.,
  • Instruments : Meting voor elk type vloeistof : druksensoren, debietmeters, fittings, enz.

Wij zijn met 65 personnen, verdeeld over 3 sites :

  • Awans : afdeling Compressors, Pneumatics en Instruments (35 personen),,
  • Wetteren : afdeling Pneumatics en Compressors (25 personen),
  • Olen : afdeling Instruments (5 personen).

Elneo (vroeger Technofluid) is een Belgisch familiebedrijf dat is opgericht in 1968 door Henri Bouhy.

.. of op de persoonlijke wijze

Wij (Jonathan en Mathieu Bouhy) hebben het bedrijf overgenomen in 2016 (beheer en aandelen). Wij hebben besloten om deze mooie uitdaging aan te gaan, juist omdat wij overtuigd waren van de basis die Elneo definieert.

Het eerste en belangrijkste punt is de mentaliteit en de positieve gemoedstoestand van de personen bij Elneo. Van op het moment dat wij in de firma kwamen, hebben wij altijd het goed humeur, de teamgeest en het enthousiasme opgemerkt… Ieder persoon draagt actief bij aan dit resultaat en het is een grote kans voor ons. Het is een zeer kostbaar geschenk, dat ons is toevertrouwd door vader, en wij zullen alles in het werk stellen om de firma verder te ontwikkelen in deze richting.

Het andere punt is het dynamische bereik bij het weer ter discussie stellen en de constante evolutie. Om de duurzaamheid en te ontwikkeling van een firma te garanderen, moet men constant, snel en efficiënt evolueren Deze cultuur van verandering is diep geworteld in onze firma vanaf de oprichting en heeft geleid tot wat ze vandaag is. De veranderingen kunnen angst aanjagen, zijn niet altijd gemakkelijk en houden ook risico’s in. Het is zeker dat wij, ondanks deze moeilijkheden, verdergaan op deze weg.